© Spe labor levis - 2014 Basiscursus  Welkom Info-aanbod Voordracht Basiscursus Gevorderden Contact Blog Particulieren Over

DEELCURSUS

Voor iedere op deze pagina besproken entmethode is het mogelijk een deelcursus van één dag aan te vragen. Er kan bijvoorbeeld enkel het enten op boomstam worden gegeven (telkens theoriegedeelte gevolgd door workshop), of enkel de tuinenting (vooral voor volkstuinen) of tenslotte enkel de substraatenting.  Deelcursussen ook enkel tijdens de wintermaanden. PRIJS PER DEELCURSUS 250€

AANTAL CURSISTEN

Per basiscursus (of deelcursus) kunnen minimum 6 en maximum 12 cursisten deelnemen. PRIJS VOOR DE VOLLEDIGE BASISCURSUS: 650€ + eventuele verplaatsingskosten  

DE CURSUS 

INHOUD Tijdens een introducerende uiteenzetting (3 uur op een avond) wordt de kandidaat-kweker ingeleid in het rijk der schimmels. Van spoor tot paddenstoel worden de verschillende stadia besproken en toegelicht zodat men een idee krijgt van het gedrag van een schimmel. Drie methoden van enten worden uitvoerig besproken met hun mogelijke toepassingen. Hierop volgen 3 workshops (telkens 3 uur) waarbij elke cursist in de gelegenheid wordt gesteld zelf de drie besproken entmethoden toe te passen. Deze workshops worden verspreid over een tweetal maanden naargelang het ideale tijdstip van enting. Aan het eind van iedere workshop krijgt iedere cursist het geënte substraat mee naar huis. Gedurende de ganse cursusduur worden de cursisten met advies per e-mail bijgestaan. Totale duur: 12 uur TIJDSTIP De cursus wordt in de wintermaanden voorzien (vanaf november tot maart) omdat dit de ideale entperiode is. METHODEN EN TOEPASSINGEN Tijdens deze basiscursus worden de meest eenvoudige methoden aangeleerd. Het benodigde materiaal is in een gewone huishouding te vinden. Er hoeven dus geen extra kosten gedaan voor de opstart van het kweken. De eerste methode is het enten op hout. Dit wordt volledig toegelicht en de cursisten voeren in de workshop zelf een enting uit. Volgende soorten komen in aanmerking: Shii-take, oesterzwam, populierenleemhoed, fluweelpootje, dennezwavelkop, en andere. De tweede methode is het enten in de tuin. Ook deze methode wordt uitgevoerd op een proeflocatie. Toepassing hier zijn vooral de strophariasoorten. De derde methode is het enten op substraat. Hier worden gepasteuriseerde substraten besproken als maïskolf en stro. Hier komen voornamelijk de verschillende soorten oesterzwammen in aanmerking. VEREISTEN VOOR DE INRICHTER Volgende zaken moeten door de inrichter ter beschikking worden gesteld: - een verwarmd lokaal met de nodige nutsvoorzieningen voor de theorieles - een overdekte grote ruimte met voldoende nutsvoorzieningen voor de workshops. - een proeflocatie voor het enten in de tuin. - het entsubstraat (boomstammetjes, stro of maïskolf en gehakseld hout) meestal te bekomen bij de groendienst van de gemeente. Kan ook tegen betaling worden geleverd. - keukeninfrastructuur indien een culinair gedeelte gewenst (gratis bij de cursus) De inrichter zorgt zelf voor publicatie, inschrijvingen en het bepalen van inschrijvingsgeld. Hij staat in voor het opstellen van de getuigschriften. CURSISTEN  Bij aanvang van de lessenreeks ontvangt iedere cursist een boekje met hand-outs  (door hem verder aan te vullen).Tijdens de workshops worden de cursisten persoonlijk begeleid en mogen zij de geënte substraten mee naar huis nemen. Zij krijgen ruimschoots gratis substraat mee dat het gevraagde (democratisch) inschrijvingsgeld in waarde evenaart. Als alle onderdelen van de cursus zijn gevolgd ontvangt de cursist aan het einde van de lessenreeks een getuigschrift. Dit getuigschrift vormt een vereiste voor het volgen van de cursus voor gevorderden. DE ENTSTOF (GRAANBROED) VOOR DE BASISCURSUS WORDT GRATIS AANGEBODEN DOOR DE FIRMA MYCELIA bvba.

BASISCURSUS VOOR HOBBY-KWEKEN

EETBARE PADDENSTOELEN KWEKEN
Basiscursus