Cursus voor Gevorderden
CURSUS VOOR GEVORDERDEN
Welkom Info-aanbod Voordracht Basiscursus Gevorderden Contact Blog Particulieren Over © Spe labor levis - 2014
EETBARE PADDENSTOELEN KWEKEN
Wanneer je met succes de basiscursus hebt gevolgd en met je resultaten al een tentoonstelling hebt verzorgd, mag je jezelf al een beetje fungoloog noemen. Tijd voor een nieuwe uitdaging: de cursus voor gevorderden. Waar we in de basiscursus hoogstens pasteurisatie op de substraten toepasten, maken we ons nu de techniek van fermentatie eigen en wordt er al bijna professioneel geënt op gesteriliseerde substraten. Met fermentatie worden het kweken mogelijk van de agaricussoorten (witte en bruine champinon, de anijszwam, enz.) en  de paarse schijnridder; werken met steriele substraten opent dan weer horizonten om de apenkopzwam, de bundelzwam en enkele Japanse soorten te kweken. We wagen ons aan de morielje en hebben een langetermijnvisie voor enkele mychorizanen. Het wordt een echte uitdaging ook minder courante soorten tot vruchtafzetting te krijgen. CURSUS INHOUD EN METHODEN Tijdens een avondlijke uiteenzetting (3 uren) wordt het fermentatieproces behandeld en wordt de teelmethode voor enkele bekende en smakelijke paddenstoelen behandeld. Het sterilisatieproces en enting van gesteri- liseerde substraten als hobbyist wordt uitvoerig besproken. Tijdens een eerste workshop wordt de fermentatie van paardenmest opgezet en de handelingen, nodig voor het proces worden in de daarop- volgende dagen verdergezet met de cursisten (ca. 10 uren). Tijdens de tweede workshop worden de gefermenteerde pakken gemaakt en geënt (ca. 6 uren). De natuurlijke en/of geactiveerde vruchtafzetting wordt voorbereid (7 uren). Tijdens een derde workshop maakt de cursist kennis met de autoclaaf en zijn werking en de steriele kamer. Een kweek van de apenkopzwam en het bundelzwammetje wordt opgezet (4 uren). Totale duur: ca. 30 uren TIJDSTIP  De cursus wordt gegeven in de winter en de vroege lente. Data en tijdstippen zijn af te spreken met inrichter en/of cursisten. VEREISTEN VOOR DE INRICHTER Volgende zaken moeten door de inrichter ter beschikking worden gesteld: - een verwarmd lokaal met de nodige nutsvoorzieningen voor de theorieles - een overdekte hangar met voldoende nutsvoorzieningen voor de workshops. - een proeflocatie voor het enten in de tuin of bos. - het entsubstraat (verschillende soorten gehakseld hout, fermentatiekalk, 1 ton paardenmest) meestal te bekomen bij de groendienst van de gemeente  of in de handel. Kan ook tegen betaling worden geleverd. - keukeninfrastructuur indien een culinair gedeelte gewenst (gratis bij de cursus)   De inrichter zorgt zelf voor publicatie, inschrijvingen en het bepalen van inschrijvingsgeld. Hij staat in voor het opstellen van   de getuigschriften. WIE KAN DEELNEMEN Cursisten, die de cursus voor gevorderden wensen te volgen, moeten een getuigschrift van de basiscursus kunnen voor- leggen en moeten met hun eigen kweek al hebben medegewerkt aan een tentoonstelling van paddenstoelen. Ook hier krijgt de cursist geënte pakketten mee naar huis en worden de resultaten van de gemeenschappelijke enting onder de cursisten verdeeld. Deze entpakketten vertegenwoordigen een handelswaarde van ca. 100€ per cursist. Ook hier wordt de cursist in het bezit gesteld van een notaboek met hand-outs, door de cursist aan te vullen tijdens de les en workshops. Als de cursist alle onderdelen heeft gevolgd ontvangt hij bij het einde van de cursus een getuigschrift. De cursus is bestemd voor minimaal 6 en maximum 12 deelnemers. DE PRIJS VOOR EEN CURSUS VOOR GEVORDERDEN BEDRAAGT 1650€ EEN DEELCURSUS FERMENTATIE KOST 1000€  (20 lesuren).
DE ENTSTOF (GRAANBROED) VOOR DE CURSUS VOOR GEVORDERDEN WORDT GRATIS AANGEBODEN DOOR DE FIRMA MYCELIA bvba.
Gevorderden